Productes i aplicacions

Grava matxucada 4/8

Grava matxucada 4/8
Fitxa tècnica
  • Nom: Grava matxucada 4/8

Gravilla matxucada 4/8 per a formigó.
La seva utilització principal, és per a formigons drenants i formigons projectats.