Productes i aplicacions

Bolo granític 70/150

Bolo granític 70/150
Fitxa tècnica
  • Nom: Bolo granític 70/150

Aquest bolo granític és utilitzat majoritàriament per al muntatge de gabions en la decoració de diferents espais exteriors.