La nostra manera de treballar

Respectant sempre el medi i l'entorn social.

La nostra manera de treballar

Disposem de vàries fases a l'hora de realitzar un treball en un terreny àrid. Cada fase està classificada i ordenada per fer-ho de la manera més amena i ordenada possible. Aconseguim així combinar vàries fases del treball i podem anar més ràpid. A continuació tenim totes les fases ben especificades perquè sapigueu com funcionem.

Els àrids

Des de fa molts anys, els àrids han acompanyat el desenvolupament de la civilització humana. En efecte, des del principi dels temps, l’home ha utilitzat materials naturals per la construcció del seu habitat i l’ordenació del seu entorn. La indústria productora d’àrids, és a dir, sorra i roques fragmentades, actualment és un dels sectors bàsics de la mineria.

Els àrids; un material molt utilitzat en la vida diària.

Els àrids s’utilitzen en quantitats considerables en tots els àmbits de la construcció: sigui en cases, infraestructures, vies de comunicació...

Malgrat això, aquesta matèria no es gens considerada per el gran públic, qui, normalment, utilitza o adquireix els béns ja fabricats on aquesta matèria ja està integrada i no en el seu estat natural.

Els àrids són la primer matèria prima consumida per l’home després de l’aigua. Només cal dir que cada persona consumeix durant la seva vida 850.000 kg d’àrids.

Visió

Ser l’empresa d’extracció, processament i distribució d’àrids més confiable del mercat, mitjançant un continu i adequat abastament que generi orgull i satisfacció als nostres clients i treballadors.

Objectiu

Assegurar als nostres clients la disponibilitat, oportunitat i qualitat dels nostres productes i serveis, mitjançant una eficaç i eficient planificació de la producció, amb el personal capacitat, innovació tecnològica i una actitud amigable amb el nostre entorn.

Extracció de la capa vegetal

Per extreure la capa vegetal, disposem de la maquinària i dels recursos necessaris, juntament a un equip especialitzat en la seva tractació i extracció. Aconseguim així el millor rendiment i realitzant l'obra en un temps rècord.

Abans de començar l’extracció és necessari posar al descobert el jaciment explotable. Per extreure la matèria prima, disposem de la maquinaria i dels recursos necessaris, juntament a un equip especialitzat extracció. Aconseguim així el millor resultat i rendiments possible aconseguint fer l’explotació integrada en el medi.

Procés en la planta

Un cop hem extret la capa vegetal, ens disposem a processar-ho a la nostra planta. Intervenen vàries fases de treball per realitzar el tractament al nostre terreny. Alguns d'aquests processos són:

Classificació: Aquest procés es basa en classificar la matèria i aconseguir així la separació dels materials aptes per tal d’enviar els sobrants cap a un decantador.

Triturat: En aquesta part del procés, fem que els materials siguin triturats per posteriorment aplicar-li un altre tractat i aconseguir que la matèria quedi neta i de la millor manera per poder adquirir una gran qualitat.

Rentat: És la darrera fase del material a la nostra planta. El rentat es basa en les materies primes obtingudes anteriorment perquè posteriorment les poguem reestablir al seu lloc d'origen de manera totalment tractada. Aconseguim així una millora de les finques i dels fangs aptes per millorar els camps de conrreu.

Separem el fang de l'aigua. Aquesta aigua la depositem al medi totalment neta i separada del fang per el que no és gens contaminant ni perjudicial. I amb el fang que queda, l'aprofitarem per re-omplir el terreny en la seva restauració.

Restauració

Aquesta fase del procés productiu té com a obejectiu reecondicionar els terrenys anteriorment utilitzats per a l’extracció de productes.